Contact

Sales Office

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51, PL 05-120 Legionowo
tel: +48 22 774 32 16
fax: +48 227 741 711
e-mail: info@ remove-this.kfd.eu
www.kfd.eu

Contact Person - Ewa Koper

tel: +48 22 774 32 16 ext. 211
mobile: +48 507 005 711
e-mail: export@remove-this.kfd.eu

Map directions

 

Download:

Contact form:

Europe and the Middle East

America

Africa


 

Registered Office 

KFD Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51
PL 05-120 Legionowo

Other business information KFD Sp. z o.o.:

KRS 0000117224 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 521-114-46-84
Capital 50.000 PLN
Bank account: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Warszawa
PLN: 16 1750 0009 0000 0000 2083 9384
EUR: 69 1750 0009 0000 0000 2083 9497
Nr BIC (Swift): RCBWPLPW